Soal Selidik Mengenai Pengetahuan, Penerimaan Dan Persepsi Rakyat Malaysia Terhadap Vaksin Covid-19

Written By :

Category :

Announcement

Posted On :

Share This :

Salam.

Kami sekumpulan pensyarah dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia sedang membuat kajian tentang pengetahuan, penerimaan dan persepsi penduduk Malaysia berkenaan vaksin wabak COVID-19 .Mohon luangkan masa untk menjawab soalan-soalan yang dikemukan. Link pada form adalah:https://forms.gle/s3QJWdUYXkyrashYA

Sebarang pertanyaan mengenai soal selidik ini boleh diajukan kepada Prof. Madya Dr. Nurul Azmawati Mohamed (email: drnurul@usim.edu.my). Kerahsiaan responden yang menjawab soal selidik ini adalah terjamin. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda sekalian atas maklumbalas yang dikemukan.