Occupational Health


Title

Assoc. Professor
Organization/University

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
Dr Norul Latif (IIUM)
Title

Dr.
Organization/University

INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM)
Rosnah binti Ismail
Title

Assoc. Professor
Field of Expertise

Organization/University

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)